....z výročních zpráv.....

Rok 2017

otevírací doba: letní čas úterý 16.30 – 19.30, zimní čas úterý 16.00 – 19.00

Pravidelně je zabezpečeno půjčování knih a časopisů a přístup veřejnosti na internet -1x týdně, popřípadě po domluvě i mimořádné otevření. Knihovnice se zapojuje do celostátních akcí i akcí pořádaných knihovnou v Nové Roli. Pořádá pro děti různé soutěže a výtvarné dílny, na kterých děti vyrábějí různé výrobky a dárečky. V knihovně se pravidelně setkávají senioři.

1.Čerpání rozpočtu v rámci rozpočtu knihovny v Nové Roli- mzdy, energie, opravy, nákup knih a periodik, materiál. 

2.Výpůjční činnost

čtenáři/děti návštěvníci výpůjčky celkem naučná literatura beletrie naučná pro děti beletrie pro děti časopisy

akce/účastníci

výstavky,nástěnky
42/14 888 3159 328 1542 65 120 1104 39 1/5

3.Stav knižního fondu
Krajská knihovna Karlovy Vary nakoupila pro čtenáře 38 nových knih v hodnotě 8000,- Kč, celkem KK Karlovy Vary dodala 6 souborů s 250 knihami.3. Stav knižního fondu

Městská knihovna Nová Role dodala do knihovny 7 souborů, celkem 275 knih (z toho nových knih 53 v ceně 9982,- Kč) a odvezla 5 souborů - 119 knih. Z rozpočtu města bylo zaplaceno předplatné 11 titulů časopisů za 2925,- Kč.

4. Mimovýpůjční  činnost

Nástěnky: Kulturní výročí, Zimní radovánky, Velikonoce, Barvy podzimu, Den pro dětskou knihu.

Soutěže a kvízy: deskové hry, puzzle, literární rébusy, Čtyřlístek

Výtvarné dílničky: Malované houby a les, Ptáčci a motýli z papíru, Lichožrouti z ponožek

Besedy: knihy o bylinkách

Pravidelné posezení se seniory- setkávání, povídání, trénování paměti, pečení, výměna receptů a ochutnávání, zdobení perníčků, soutěžení a kvízy…)

Miniškolení PC- email, úprava obrázků pro tisk, hledáme práci, práce na facebooku

Noc s Andersenem, Vyhlášení Krále čtenářů

Hlasité čtení pohádek a vyhodnocení nejšikovnějšího čtenáře.

 

Zpracovala : BBus (Hons) Toužimská Marcela, v Nové Roli 8. února 2018  

 

Rok 2016

Z výroční zprávy

Výpůjční činnost

čtenáři/děti návštěvníci výpůjčky celkem naučná literatura beletrie naučná pro děti beletrie pro děti časopisy

akce/účastníci

výstavky,nástěnky
68/23 986 3178 354 1108 35 248 1433 52 2/8

Stav knižního fondu                                         

 
  celkem naučná literatura beletrie naučná literatura pro děti beletrie pro děti
MěK Nová Role 2194 290 1020 194 690
KK Karlovy Vary 1126 159 611 89 267
celkem 3320 449 1631 283 957

Krajská knihovna Karlovy Vary nakoupila  pro čtenáře  46 v hodnotě 7910,- Kč .

Městská knihovna Nová Role dodala do knihovny 7 souborů, celkem 184 knih (z toho nových knih 55 v ceně 7620 Kč) a odvezla 3 soubory - 87 knih. Z rozpočtu obce bylo zaplaceno předplatné 12 titulů časopisů.

 

Mimovýpůjční  činnost

Nástěnky: Kulturní výročí, Bezpečnost na internetu, Březen měsíc čtenářů, Historická výročí, Prázdninové radosti, Barvy podzimu, Den pro dětskou knihu.

Výstavky: Knihy o zimě, Literatura o vesmíru

Soutěže a kvízy: deskové hry, Jak na to přišli- význam starých výrazů, křížovky, doplňovačky, Krabičková soutěž: pohádky, písničky, historie, Božena Němcová, Riskuj, přísloví, draci, vesmír, literární kvízy, rébusy

Výtvarné dílničky: Malované oblázky, Vánoční přání a jmenovky

Besedy: Vánoční zvyky, pravidelné posezení se seniory- setkávání, povídání, trénování paměti, pečení, výměna receptů a ochutnávání, zdobení perníčků, soutěžení a kvízy…)

Miniškolení PC- email, práce s obrázky, hledáme práci, práce na facebooku. Noc s Andersenem, Cesta do pohádky.

Vyhlášení Krále čtenářů : odměny a pamětní listy nejlepším čtenářům (děti-Pinkasová Veronika, Tichý Otík, mládež-Fábryová Karolína, Vlnatá Vanesa a dospělí-Bílová Marcela, Holečková Jana, Bíklová Margit) za rok 2015 byly předány v knihovně v Nové Roli v březnu 2016.

V Nové Roli 31. ledna 2017   BBus(Hons) Toužimská Marcela

 

Rok 2015

Z výroční zprávy

Knihovnice pořádá pro děti různé soutěže a výtvarné dílny, na kterých děti vyrábějí různé výrobky a dárečky. Setkávají se zde senioři, i pro ně jsou pořádána různá vyrábění, soutěže, posezení u kávy a koláčů. Pravidelně je zabezpečeno půjčování knih a časopisů, pířstup na internet - 1x týdně, po domluvě i mimořádné otevření. V září byly vyřazeny staré regály, knihovnice s přáteli knihovnu vymalovali a vybavili regály dovezenými z knihovny Nová Role. Dále byly vyřazeny všechny staré počítače a v knihovně instalovány počítače z Nové Role (pořízené v letech 2010-2011). Knihovnice se zapojuje do celostátnách akcí  - Nos a Andersenem, Březen měsíc čtenářství, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu i akcí pořádaných knihovnou v Nové Roli.

Čerpání rozpočtu v rámci rozpočtu knihovny Nová Role - mzdy, energie, opravy, nákup knih a časopisů, materiál.

 

 Výpůjční činnost 

čtenáři/děti návštěvníci výpůjčky celkem naučná literatura beletrie naučná pro děti beletrie pro děti časopisy

akce/účastníci

výstavky,nástěnky
54/21 1092 3429 330 1410 102 384 1203 39 4/15
 

 

Stav knižního fondu 

 
  celkem naučná literatura beletrie naučná literatura pro děti beletrie pro děti
MěK Nová Role 2097 282 947 192 673
KK Karlovy Vary 1023 144 544 85 250
celkem 3120 426 1491 280 923
 

 

Krajská knihovna Karlovy Vary - cirkulační fond 1023 knih.

Městská knihovna Nová Role dodala 7 souborů, celkem 207 knih ( z toho nových 51 v hodnotě 6636,- Kč), odvezla 2 soubory, celkem 191 knih. Z roupočtu obce nakoupeno 12 titulů periodik.

 

Mimovýpůjční činnost

Nástěnky - kulturní výročí, pranostiky, Měsíc čtenářství, Velikonoce.....

Výstavky - velikonoční výrobky, O prázdninách cestujeme, Den pro dětskou knihu,Vánoce

Výtvarné dílničky - velikonoční výzdoba/vajíčka zdobená ubrouskovou technikou, výroba lampionů, výroba vánočních ozdob

Besedy - Velikonoční zvyky, Beseda pro MŠ/barvy a tvary, výroba stromečků a vánočních ozdob

Posezení se seniory - povídání, trénování paměti, výměna receptů - ochutnávky, zdobení perníčků, soutěžení

Celostátní akce - NsA, vyhlášení Krále čtenářů 2014 

Odměny a pamětní listy nejlepším čtenářůmza rok 2014 předány v knihovně v Nové Roli v březnu 2015 - děti Karlína fabryová a Lenka Pospěchová, mládež Michaea Bílová,  dospělí Kristina Romanová, Pavel Růžička, Jaroslav Helcl a senioři Bílová Marcela, Holečková Jana a

Zpracovala Ladislava Nemčičová, cedoucí knihovny Nová Role dne 7.1.2016

Rok 2014

Z výroční zprávy :

                                                                                                                                               různé

Provoz knihovny po finanční stránce v rámci rozpočtu Základní knihovny Nová Role ( mzdy, energie, opravy, nákup knih a periodik, materiál). Počítačové vybavení je zastaralé ( stáří PC v průměru 9 roků) a v současné době je nevyhovující, jeden starý počítač byl vyřazen a nahrazen jedním z městského úřadu (také starším).

V knihovně je pravidelně zabezpečeno půjčování knih, časopisů, přístup na internet (po domluvě i mimo výpůjční dobu). Průběžně probíhají soutěže, besedy, posezení seniorů u kávy a koláčů, výtvarné dílny pro všechny věkové kategorie. Zapojení do celostátních akcí - Noc s Andersenem, Březen měsíc čtenářů, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu,  a také akcí pořádaných knihovnou v Nové Roli 

                                                                                                                                        výpůjční činnost 

čtenáři/děti návštěvníci výpůjčky celkem naučná literatura beletrie naučná pro děti beletrie pro děti časopisy

akce/účastníci

výstavky,nástěnky
57/17 1282 3466 228 1600 66 294 1298 46 8/20

 

                                                                                                                              stav knižního fondu 

 
  celkem naučná literatura beletrie naučná literatura pro děti beletrie pro děti
MěK Nová Role 2112 279 981 103 659
KK Karlovy Vary 902 124 486 78 214
celkem 3014 403 1467 271 873

       Doplňování knižního fondu z :

- Knihovny Nová Role - celkem 8 souborů (267 knih, z toho nových 40), odvezeny 4 soubory (celkem 668 knih), předplatné 12 titulů časopisů

- Krajské knihovny Karlovy Vary - dovezeno 6 souborů (celkem 194, z toho nových 42)

Výroční zprávu zpracovala vedoucí knihovny Ladislava Nemčičová 13.1. 2015 a v plném znění je uveřejněna na webstránkách Základní knihovny Nová Role  

 

 14 .2. 2014 byla provedena revize knihovního fondu pomocí knihovního systému Clavius:

knihovní fond          evidované svazky      svazky na regále     půjčené svazky     nezvěstné svazky

Mezirolí                          2524                          2258                         247                          19

Krajská knihovna           848                            780                           69                           -1

 

Revizi provedli: Nemčičová Ladislva, Toužimská Marcela a Tintěrová Jana 

Současně s revizí byly vyřazeny a odvezeny svazky, které jsou již dlouhou dobu v knihovně, poškozené a zastaralé knihy (naučná literatura).        

 revize knižního fondu a výběr svazků na odvoz do Nové Role a Karlových Varů  

Rok 2013

Z výroční zprávy za rok 2013

Knihovnice pořádá pro děti různé soutěže a výtvarné dílny, na kterých děti vyrábějí různé výrobky a dárečky. V knihovně se setkávají senioři a pro ně pořádá miniškoleníčka práce na PC i různá vyrábění. Pravidelně zabezpečuje půjčování knih a časopisů a přístup veřejnosti na internet. Zlepšilo se připojení na internet( přechod z O2 na Noronet), škoda, že počítačové vybavení je zastaralé ( stáří PC je v průměru 9 let) a v současné době nevyhovuje. Knihovnice se zapojuje do celostátních akcí ( Noc s Andersenem, Březen měsíc čtenářství, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu) i akcí pořádaných knihovnou v Nové Roli. 

1. Čerpání rozpočtu v rámci rozpočtu knihovny v Nové Roli- mzdy, energie, nákup knih a periodik, telefon.

2. Výpůjční činnost 

čtenáři/děti návštěvníci výpůjčky celkem naučná literatura beletrie naučná pro děti beletrie pro děti časopisy

akce/účastníci

výstavky,nástěnky
54/16 1194 3780 219 1976 147 289 1146 46/310 3/22

 

 3. Stav knižního fondu 

 Krajská knihovna Karlovy Vary: dovezeno 6 souborů, celkm 160 knih (z toho 47 nových).

 Městská knihovna Nová Role dodala do knihovny 8 souborů, celkem 244 knih (z toho nových 36 v ceně 4.397,- Kč) a odvezla 3 soubory / 248 knih. Z rozpočtu obce bylo                           zaplaceno předplatné 11 titulů časopisů. 

 
  celkem naučná literatura beletrie naučná literatura pro děti beletrie pro děti
MěK Nová Role 2482 364 1065 232 821
KK Karlovy Vary 844 119 466 65 194
celkem 3326 483 1531 297 1015

 

4. Mimovýpůjční činnost

Nástěnky: každý měsíc Kulturní výročí, Přísloví, Masopust, Krásy zimy, Březen Měsíc čtenářství, Noc s Andersenem, Něco z historie, Informace o Nové Roli, Prázdniny, voda slunce, Týden knihoven, Vánoční zvyky, Den pro dětskou knihu Výstavky: Kuchařky, Den pro dětskou knihu, Ruční práce Soutěže a kvízy: Lístečková o spisovatelích, Draci, Číslovka v názvu pohádky, Obrázky Heleny Zmatlíkové, Křížovka, Kolik je měst, Honzíkova cesta-puzzle, Co víte o Praze, Večerníčky-puzzle, Slovní pingpong, Kočičí detektivka, Máš zrak jako rys, Tajemný hrad, Veselé počítání, Hurá na houby, Zámky, Sportovní kvíz, Pohádkový kvíz, Kouzelnická soutěž, Zpěvné ptactvo, Riskuj-pro děti i dospělé Besedy: Vaření, knihy receptů-pro seniorky, Sousedské povídání o životě v Mezirolí, Povídání o lesních plodech a zavařování, Ruční práce-pletení a háčkování, Čertovská beseda, Vánoční posezení,  Noc s Andersenem, Cesta do pohádky- Velká literární soutěž v přírodě

V Nové Roli 9. ledna 2014 Nemčičová Ladislava, vedoucí knihovny N. Role

Rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012

Knihovnice: Jana Tintěrová

otevírací doba: úterý

Knihovnice pořádá pro děti různé soutěže a výtvarné dílny, na kterých děti vyrábějí různé výrobky a dárečky. V knihovně se setkávají senioři a pro ně pořádá miniškoleníčka práce na PC i různá vyrábění. Pravidelně zabezpečuje půjčování knih a časopisů a přístup veřejnosti na internet. Zapojuje se do celostátních akcí ( Noc s Andersenem, Březen měsíc čtenářství, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu) i akcí pořádaných knihovnou v Nové Roli.

Knihovnice Jana Tintěrová získala ocenění Karlovarského kraje za nejlepší knihovnu v kraji v neprofesionálních knihovnách.

1. Čerpání rozpočtu v rámci rozpočtu knihovny v Nové Roli- mzdy, energie, nákup knih a periodik, telefon, materiál

 

2. Výpůjční činnost

 
čtenáři/děti návštěvníci výpůjčky celkem naučná literatura beletrie naučná pro děti beletrie pro děti časopisy

akce/účastníci

výstavky,nástěnky
51/14 1080 3658 202 1479 147 201 1629 43/300 4/18

3. Stav knižního fondu

 

 
  celkem naučná literatura beletrie naučná literatura pro děti beletrie pro děti
MěK Nová Role 2212 327 951 210 723
KK Karlovy Vary 852 136 472 63 181
celkem 3064 436 1424 273 904

 Krajská knihovna K.Vary : cirkulační fond 825knih. Z KK K.Vary bylo dovezeno 6 souborů, celkem 215 knih( z toho nových 39)

Městská knihovna Nová Role dodala do knihovny 8 souborů, celkem 386 knih ( z toho nových knih 63 v ceně 9 568 Kč) a odvezla 4 soubory-153 knih. Z rozpočtu obce bylo zaplaceno předplatné 10 titulů časopisů.

 

4. Mimovýpůjční činnost

Čtení: Fimfárum

Výtvarné dílničky: Výroba záložek k Měsíci čtenářství, Výroba antistresáčků, Výroba vánočních jmenovek a přání

Besedy: Letní cestování, Seniorky pečou, Podzimní klábosení se seniory, Vánoční zvyky, Podzimní pásmo básniček a písniček-pro MŠ, Osadní výbor v knihovně, Beseda se starostkou,

Soutěže: Z českých pohádek, Maxipexeso, O Krtečkovi, Slovní ping pong, Pohádky W aV, Zvířátkový kvíz, Domečky a postýlky, Zdeněk Miler-Krtek, Znaky měst, Písmenkové pexeso, Texty písní v pohádkách, Křížovky, Trénování paměti, Pohádka, Přísloví, Zajímavosti z přírody, Odpoledne s Andersenem, Dračí pexeso, Olympiáda, Zařaď správně, Velikonoční soutěž, Večerníčky, Na hradbách, Patroni, Kvíz všeobecných znalostí, Kvíz paměti, Čti a žij zdravě, Pexesový turnaj, Kde bydlí duchové

Nástěnky: Kulturní výročí 12x, Zvířátka v zimě, Měsíc čtenářství-Král čtenářů, Sladký život s knihovnou, Velikonoce, Lidice-Ležáky, Prázdniny, Bezpečně po internetu, Vánoce

Výstavky: Pohádky Boženy Němcové, Týden knihoven- Vaříme zdravě, Adventní výzdoba, Šperky z FIMO

 

V Nové Roli 21. ledna 2013 Nemčičová Ladislava, vedoucí knihovny N. Role


 

Rok 2011

Z výroční zprávy za rok 2011 

Stav knižního fondu
  celkem naučná literatura beletrie naučná literatura pro děti beletrie pro děti
MěK Nová Role 2275 355 899 236 785
KK Karlovy Vary 725 126 397 52 150
celkem 3000 481 1396 288 935

Krajská knihovna Karlovy Vary: cirkulační fond 725 knih. Z KK K. Vary bylo dovezeno 6 souborů, celkem 215 knih (z toho 35 nových).

Základní knihovna Nová Role dodala 8 souborů, celkem 386 knih (z toho 63 nových), odvezeny 4 soubory v počtu 153 knihy. Z rozpočtu obce bylo zaplaceno předplatné 10 titulů časopisů.

 

Výpůjční činnost
čtenáři/děti návštěvníci výpůjčky celkem naučná literatura beletrie naučná pro děti beletrie pro děti časopisy

akce/účastníci

výstavky,nástěnky
61/15 1110 3992 451 1887 65 154 1445 41/295 12/12

 

 

Rok 2010

Z výroční zprávy o činnosti

 
  

celkem

z toho děti

dospělí

výpůjčky

4210

 

 

čtenáři

61

14

47

návštěvníci

952

 

 

 

Stav knižního fondu

celkem

naučná lit.

beletrie

naučná lit. pro děti

beletrie pro děti

cirkulační fond Krajské knihovny K. Vary

2832 

445

1268

259

860

532

Knihovna odebírala 10 titulů časopisů, z Městské knihovny Nová Role bylo dovezeno  322 knih, vráceno 461 knih. Z Krajské knihovny v K. Varech bylo dovezeno 174 knih v šesti souborech. Zapojili jsme se opět do celostátních akcí, jako je Noc s Andersenem, Březen měsíc čtenářství.., nevynechali jsme naše tradiční akce v  červnu "Cestu do pohádky" tentokráte tedy do Bradavic a v prosinci "Vánoční soutěžení "o vánočních prázdninách. Během roku se čtenáři účastnili mnoha kvízů, besed, soutěží, výtvarné dílny, celkem 21 akci. Na setkání dobrovolných knihovníků v Krajské knihovně v Varlových Varech v měsíci listopadu byla předvedena prezentace naší knihovny.

Dne 14.7.2010 byla provedena revize knihovního fondu pomocí knihovního systému Clavius:

  • evidovaný knihovní fond                                 2811 svazků
  • počet svazků na regále                                  2549
  • počet nezvěstných svazků po dohledání           7
  • revizi provedli

   Nemčičová Ladislava   Tintěrová Jana   Bartoš Jiří

 

Rok 2009

 Přehled o činnosti

 

celkem

z toho děti

dospělí

výpůjčky

4699

 

 

čtenáři

69

21

48

návštěvníci

1726

 

 

 

Stav knižního fondu

celkem

naučná lit.

beletrie

naučná lit. pro děti

beletrie pro děti

cirkulační fond Krajské knihovny K. Vary

3004

483

1183

272

1066

370

Knihovna odebírala 12 titulů časopisů, z Městské knihovny Nová Role bylo dovezeno  215 knih, vráceno 309 knih. Z Krajské knihovny v K. Varech bylo dovezeno 151 knih - knihy lze nalézt ve webovém katalogu:  http:// regionkv.­knihovnakv.­cz

Rok 2008

Přehled o činnosti

 

 

celkem

z toho děti

dospělí

výpůjčky

4351

1194

3157

čtenáři

90

31

59

návštěvníci

1194

 

 

 

Knihovna stejně jako v roce předcházejícím odebírala 10 titulů časopisů (darem dostala další 2 časopisy), současně proběhla i výměna starších titulů se střediskovu knihovnou. Knižní fond se rozrostl o 171 titulů, které zpracovala Základní knihovna Nová Role a Krajská knihovna Karlovy Vary. K 31.12.2008 měli čtenáři k dispozici 2998 knih. V knihovně fungovala i meziknihovní vypůjční služba - studijní materiály a beletrii zapůjčily knihovny Chodov, Ostrov, Karlovy Vary.

Pro čtenáře bylo připraveno celkem 49 akcí, kterých se zúčastnilo 475 návštěvnků. Děti lovily bobříky, malovaly, soutěžily, vyplňovaly literární a vědomostní kvízy. Soutěží se zúčastňovali i dospělí čtenáři. Zapojili jsme se i do celostátních akcí - Noc s Andersenem, BMI, Týden knihoven.

V měsíci červnu byla převedena data knihovny ze systému LANIUS do nového knihovnického systému CLAVIUS, na který středisková knihovna vypracovala projekt a získala dotaci Ministerstva ČR.

 

Rok 2007

Přehled o činnosti 

 

celkem

z toho děti

dospělí

výpůjčky

4697

1778

2919

čtenáři

84

26

58

návštěvníci

1596

 

 

 

Knihovna odebírala 10 titulů časopisů, knižní fond se rozrostl o 127 nových knih.  K 31.12.2007 měli čtenáři na výběr  z 2 768 knih. Vzdělávacích a kulturních akcí bylo 31 (300 účastníků) - Noc s Andersenem, Týden knihoven, kvízy soutěže, miniškolení PC, internetu, minikurs patchworku..... V knihovně fungovala i meziknihovní výpůjční služba (studijní materiály a beletrii našim čtenářům již zapůjčila Krajská knihovna, knihovna v Teplé, Chodově, Plzni).

 

TOPlist
Administrace WebSnadno | Tvorba webových stránek na PageRide.com  |   Mapa stránek